shikokuchuo


  • Seeing Through the Smoke

    Seeing Through the Smoke

    Justin Dobbs MIKAN BLOG WRITER & COPY EDITOR Justin Dobbs is the 2024 AJET Mikan Blog Writer & Copy Editor. He is a first year JET based on the edge […]

    Read more